Informatie

Algemene voorwaarden

 • De foto’s op www.fotovanjanke.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Foto van Janke. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie.
 • Door het nabestellen van foto’s gaat de afnemer akkoord met de onderhavige voorwaarden door Foto van Janke gesteld.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt.
 • De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
 • Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website of het gebruik van (beeld)informatie die op deze website wordt verstrekt.
 • Foto van Janke behoudt ten alle tijden het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen
 • Bij afspraken geldt ten allen tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Foto van Janke daar niet verantwoordelijk voor is.
 • Bij gebruikmaken van Foto van Janke in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze website worden aangeboden.
 • De fotograaf behoudt het digitale origineel.
 • De gemaakte foto’s mogen door Foto van Janke uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio of op haar eigen website. Bij een overeenkomst geeft u automatisch akkoord voor het gebruik van de beelden. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • De fotoshoot dient vooraf te worden voldaan. Door de betaling is de fotoshoot officieel geboekt en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
 • Annuleren van een fotoshoot kan alleen schriftelijk of per e-mail.